Sakura Main Menu With Price Picked for you Grilled Salmon Sushi Set $23.00 Eight pieces. Plain Udon $18.00 Salmon Sashimi 8PCS $21.00 Eight pieces. Teriyaki Chicken Bento B $31.00 Salad, agedashi tofu, two pieces sashimi, gyoza spring roll, takoyaki, two pieces sushi, two pieces roll, rice, miso soup with two salmon sushi and mini California